15 Φεβ 2011

Στα όρη στα ψηλά βουνάορεινό

ακρυλικά και μελάνι 35X50cm